Nyheter från oss RSS för Nyheter från oss

Nyheter i vårt sortiment

Nyheter i vår sortiment, fifty shades produkter,pjur superhero och silicon glidmedel
2015-02-08 12:27

Fifty shades of grey

Nyheter i sortimentet.
2014-11-09 10:15

Potensmedel och lusthöjande ger en skön semester!

Med potensmedel och lusthöjande medel kan ni ha ett aktivt sexliv i sommar och undvika att bli en del av de många skilsmässorna som kommer efter semestertider.
2013-07-05 15:45


Kortbetalning Visa eller Mastercard (ingen extra avgift)

Köpvillkor hos Potensmedelgrossisten.se

Här tar du del av våra köpvillkor som gäller vid köp av potensmedel, lusthöjande eller någon annan av våra produkter.
Hos oss handlar du potensmedel och lusthöjande medel säkert och tryggt!

 

Köpvillkor

1. Leveranstid
Normal leveranstid är 1-3vardagar efter mottagen order.

2. Fraktkostnad
Vi har alltid fri frakt på alla order.

3. Betalning
Alla priser i webbutiken är angivna inkl. moms. Fraktkostnad framgår under punkt 2 ovan. Inga andra skatter eller avgifter tillkommer, jämte eventuella kostnader hänförda till valt betalningssätt.

Direkt överföring av betalning via internetbank eller betalning med kontokort sker i förekommande fall via vårt betalombud Payson vilka tillämpar den banksäkerhet som krävs i krypterad form och bygger på bankernas 3D-secure teknik. Uppgifter kring dina bankuppgifter hanteras alltså inte av oss, utan hanteras av betalleverantören Payson.Vid fakturering görs kreditkontroll på angivet personnummer och avstämning sker även så folkbokföringsadressen stämmer med angiven leveransadress.
DELBETLANING/KONTO:Vid val av Delbetalning gäller dessa villkor under punk 3 om betalning. Övriga punkter gäller dock oförändrat; Vid val av delbetalning delas hela beloppet upp på ett konto på tre avier som en och en tillsänds kund där räntan är noll procent. Varje avi har tio dagars betalningsvillkor från utskriftsdatum, och betalning skall finnas registrerat på anvisat bankgirokonto på det förfallodatum som anges på respektive avi. Efter kreditprövning avgörs om delbetalning kan medges. Om så ej är fallet prövas om order kan behandlas efter vanlig faktura utan delbetalning om så är fallet sker detta utan vidare meddelande. Nekas kredit i båda fallen makuleras order hos webbutiken. Avier tillsänds kund via post med tolv dagars mellanrum med start i samband med godkänd order och sänds med a-post och anses nå mottagaren inom maximalt två vardagar. Aviseringsavgift är trettionio kronor. Inkommer betalning för sent påföres en förseningsavgift om etthundra fyrtiofem kronor som påförs vid kommande avisering, eller i helt separat avi utöver de ordinarie, beroende på när förseningen uppstått. Vid skriftlig betalningspåminnelse debiteras femtio kronor. Vid sen betalning tillkommer dröjsmålsränta om trettiosex procent. Om inkassoåtgärd nödsakas tillkommer lagstadgade inkassokostnader. Om kontohavaren inte följer bestämmelserna i denna del som avser delbetalning kan kreditgivaren egenmäktigt besluta att återstående skuld inklusive eventuella kostnader förfaller till omedelbar betalning. Har betalning skett samma dag som åtgärd som föranleds av sen betalning vidtagits är kund alltjämt skyldig att ersätta för sådan åtgärd då betalning blir synlig för registrering tidigast en bankdag efter att betalning gjorts av kund. Samtliga handlingar skickas med a-post varför de skall anses nå mottagaren inom två vardagar. Om förfallodatum är helgdag skall den istället anses vara nästkommande vardag. Önskar kredittagaren inbetala återstående skuld i förtid måste detta meddelas via e-post innan transaktion sker dels för att få besked om aktuell skuld samt ny avi för detta inklusive eventuella avgifter samt för att betalningen i annat fall enbart anses utgöra förskottsbetalning av där efter kommande avier. Mottagna betalningar bokas i första hand mot uppgiven betalreferens i sifferform. Om här uppgivna kontobestämmelser för delbetalning skulle komma att strida mot av regeringen meddelade föreskrifter om de betalningsvillkor som säljare/kreditgivare ska tillämpa vid köp på kredit av varor eller tjänster skall föreskrifterna istället äga tillämpning. Anser kredittagare att så är fallet kan meddelande med hänvisning till detta ske för åtgärd av kreditgivaren. Skada som uppkommit i något fall skall inte ersättas av kreditgivaren. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som i egen punk här om följer i ordinarie köpvillkor för denna webbutik.
FAKTURA: Vid val av ordinär faktura som betalsätt gäller dessa villkor under punkt 3 om betalning. Övriga punkter gäller dock oförändrat; Ordinarie faktureringavgift är fyrtionio kronor vilken framgår i kassaläge vid beställning. Det skickas ingen kopia på denna kontroll till dig, och kontrollen kan ej ses av andra kreditgivare. Leveransadress är alltid den adress dit faktura skickas, även om beställarens adress är en annan. Beställares IP-nummer kan sparas för att minimera bedrägerier etc. Efter kreditkontroll avgörs hur lång kredittid som beviljas, dock lägst sju dagar och längst fjorton dagar. Sker ej betalning enligt faktura tillkommer kostnader för dröjsmålsränta, kravavgifter etc samt information om adresser och köp kan komma att överföras till kronofogden mfl för eventuell registerföring. Har full betalning ej registrerats på förfallodagen skall kund betala dröjsmåls-/förseningsavgift om ett hundra trettio fem kronor samt en avgift för skriftlig betalningspåminnelse om femtio kronor. Här utöver skall kund debiteras dröjsmålsränta om tre procent per månad om betalning ej fullgörs efter betalningspåminnelse. Samma dag inkassokrav sänds till kund tillkommer avgift för detta om ett hundra sextio kronor. För det fall avbetalningsplan upprättas tillkommer ett hundra femtio kronor för upprättande av denna. För det fall ärendet blir aktuellt för att överlämnas till Kronofogden tillkommer avgift för detta om tre hundra kronor jämte trehundra fyrtio kronor för processkostnad. Skulle ärendet bli förmål för tvist är kund skyldig att ersätta det företag som administrerar fakturering kostnader som uppkommer för rättegångskostnader enligt gällande lag där om. Samtliga kostnader som tillkommer med anledning av sen betalning uppkommer i första hand enligt den tidpunkt som anges ovan och i andra hand då tidpunkt kan vara varierande anses den uppkomma samma datum åtgärden vidtagits. Har betalning skett samma dag som åtgärd som föranleds av sen betalning vidtagits är kund alltjämt skyldig att ersätta för sådan åtgärd då betalning blir synlig för registrering tidigast en bankdag efter att betalning gjorts av kund. Samtliga handlingar skickas med a-post varför de skall anses nå mottagaren inom två vardagar. Om förfallodatum är helgdag skall den istället anses vara nästkommande vardag.

4. Öppet köp/ångerrätt
Beställare har rätt att frånträda en beställning genom att sända meddelande här om till vår kundservice via mail eller post inom 14dagar från orderdatum på kontaktvägar som anges i webbutiken när du klickar på KUNDSERVICE. Denna rätt gäller inte om varan på grund av sin beskaffenhet inte tillåter återlämnande. Vidare gäller att beställaren måste hålla den mottagna varan i väsentligen oförändrat skick vilket likväl gäller förpackningar. Öppet köp och returrätt gäller ej produkter där det i produktbeskrivningen framgår att det är en "utförsäljningsprodukt".
Vid öppet köp/ångerrätt betalar kunden för returfrakten och måste kunna uppvisa kvitto på fraktkostnad vid anmodan, och även här gäller debitering som för outlöst paket om kund ej betalat returfrakt korrekt för täckning av returfrakt och admin.kostnad. Det åligger kund att försäkra returförsändelse och svara för denna kostnad vid retur/öppet köp. Varuvärdet återbetalas inom 30dagar efter mottagen retur. Vid byte skickas den nya produkten till kund fraktfritt normalt inom 7 vardagar.
Vid val av försäkrad försändelse är ansvaret vårt att paketet når mottagaren. Väljer inte kunden försäkrad försändelse är det kundens ansvar om en försändelse inte når fram av någon anledning. Försändelsen skall anses överlämnad till Posten den dag vi uppger. Vi löser inte ut mot postförskott. Vid outlöst paket debiteras en avgift om 195kr, se även punkt 12.

5. Reklamation
Vi garanterar att varje försändelse kontrolleras innan den överlämnas till posten. Skulle en vara ändå vara trasig eller felexpedieras när den anländer åtar vi oss givetvis att kostnadsfritt åtgärda felet. Kund får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar meddelande till kundtjänst om felet inom skälig tid efter att han märkt eller borde ha märkt felet.

Synligt fel skall anmälas direkt till utlämningsställer vid mottagandet av varan.
Dolt fel skall anmälas till kundtjänst inom 3dagar från mottagandet av varan.

Vid reklamation återbetalas varuvärdet inom 30dagar efter mottagen retur.
Vid byte till ny produkt skickas den nya produkten fraktfritt inom 7 vardagar.

7. Beställningar i andras namn
Det är inte tillåtet att beställa varor i andras namn utan dennes accept.
Denna typ av beställningar polisanmäls. Tänk på att IP-nummer kan lagras vid beställningar och spåras av Polismyndigheten.

8. Avsändare på paketet
Din order skickas med diskret avsändare.
Inget innehåll anges på fraktavi eller på något annat sätt på kartongen.

9. Slutsåld vara
Vi lagerhåller alla våra produkter för snabb leverans. Skulle någon produkt ändå ta slut mailar vi Er om det och meddelar datum då produkten förväntas komma i lager igen. Skulle denna tid, mot all förmodan, överskridas med 20 dagar kan kunden begära att köpet hävs och eventuellt betalt belopp återbetalas. Vid sådan händelse kan kund även erbjudas att vi skickar annan liknande produkt som är likvärdig eller bättre, men kund avgör om accept eller ej. Skulle flera varor beställts skickas de som finns i lager, och den restnoterade så snart den inkommer i lager, vilket självkalrt sker utan fraktkostnad för kunden.

10. Åldersgräns
Kund ska vara mins 18år vid beställningsdagen.

11. Behandling av personuppgifter
Kund medger i samband med beställningen att vi får lagra personuppgifterna samt IP-nummer för att kunna behandla order. Personuppgifterna lämnas ej vidare till tredje part, såvida det inte på något sätt har en koppling till gjort köp. Sådant överlämnande av personuppgifter kan tex vara för att möjliggöra betalning via kort eller faktura i förekommande fall. Postadess används aldrig för fysikt reklamutskick till kund.

12. Avbeställning
Order kan avbeställas så länge den inte överlämnats till fraktföretag. Kontrollera med kundtjänst om så är fallet. 
Vid leveransförsening överstigande 20 dagar har du rätt att häva köpet.

13. Outlöst försändelse
Försändelse som outlöst går i retur till oss innebär att kund debiteras 195kr. Detta föra att täcka uppkomna kostnader för hanteringen av försändelser och fraktkostnader. Fakturering av sådan avgift kan ske via ombud.

14. Tvist
Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid en eventuell tvist som inte kunnat lösas direkt mellan oss och kund.

15. Förändring av köpvillkor
Kund bör vid varje beställning kontrollera köpvillkor som kan komma att ändras mellan kunds olika köp utan vidare meddelande av oss. Det åligger således kunden att inför varje beställning kontrollera köpvillkor.

 

Har du frågor om köpvillkoren är du välkommen att kontakta Potensmedel Grossisten´s kundservice. Kundservice finns på plats alla dagar i veckan, så välkommen att kontakta oss!

right

Potensmedel bloggen RSS för Potensmedel bloggen

Alla hjärtans dag

Du glömmer väl inte att fira Alla hjärtans dag?
2015-02-01 20:50

Hur får man multipla orgasmer?

Hur kan man få multipla orgasmer? Här finns informationen!
2013-04-04 12:30

Fråga oss om sex

Tappat sexlusten efter att man fått barn

Kundservice svarar på frågan om vad man kan göra när tjejen tappat sexlusten efter att man fått barn.